Det er ikke bare Pharyngula som får epost. Det hender Skepsis får sånt vi også. Mest ros og henvendelser, en sjelden velbegrunnet kritikk – og innimellom får vi en del rart.

For eksempel hender det at noen henvender seg med merkelige ting i forsøksvis seriøse ærend. For ikke lenge siden var det for eksempel en henvendelse som antydet at retten var neste stoppested om ikke vi slettet alle sitat i en kritisk imøtegåelse av påstander som var fremmet på et åpent nettsted. Sitering var nemlig brudd på både norsk og amerikansk copyright-lovgivning…

Vedkommende skal få lov til å fortsette sin anonymitet. Noe annet er det nok når Nyhetsspeilet truer med advokat fordi de blir omtalt.

Internasjonalt er det vanligvis innbilte injurier eller fantasier om opphavsrett som er grunnlaget når mindre jordnære gjerne vil true med advokat for å unngå kritisk oppmerksomhet. Her bryter Nyhetsspeilet for én gangs skyld (men jeg kan ta feil) ny grunn: de vil ha fjernet «Nyhetsspeilet» som tag med henvisning til varemerkeloven:

Redaksjonen i Nyhetsspeilet.no er blitt oppmerksom på at det ordet «Nyhetsspeilet» er lagt inn som metatag «title» på disse nettsidene:
http://skepsis.no/forum/index.php/topic,362.0.html –
http://skepsis.no/forum/index.php?topic=362.1140

Dette gjelder også denne nettadressen: http://skepsis.no/blog/?tag=nyhetsspeilet-no hvor metataggen «nyhetsspeilet.no» er benyttet.

Det er i strid med loven om beskyttelse av eget merkenavn m.v. å benytte andres navn som tittel-tag på eget nettsted for å øke antallet treff fra søkemotorer til egne nettsider. Dette misbruket innebærer at nettbrukere som søker på «Nyhetsspeilet» risikerer å havne på skepsis.no sine nettsider eller skepsisbloggen.

Nyhetsspeilet ber om at titteltagen «Nyhetsspeilet» fjernes fra de nevnte nettsidene umiddelbart, med mindre vil det bli vurdert å ta rettslige skritt, inkl. mulig erstatningssøksmål for det ovennevnte misbruket.

Vennligst bekreft mottak av denne epost og gi red@nyhetsspeilet.no eller undertegnede beskjed når «Nyhetsspeilet» tagen er blitt fjernet som anvist.

Med vennlig hilsen
Hans K. Gaarder
Redaktør
Nyhetsspeilet.no

Et kjapt google-søk avslører at Skepsis ikke akkurat er alene på listen over dem som har skrevet kritisk om Nyhetsspeilet, så denne håpløse intimideringsstrategien kan muligens være brukt overfor andre også. Kanskje med en annen effekt, så vi kan gjøre det kort: når siviløkonom Gaarder pussig nok unnlater å gjøre oppmerksom på akkurat hvordan varemerkeloven brytes ved at software (slik software nå faktisk gjør) autogenererer metatagger om tema som er oppe til kritisk debatt på nett, ja så kan ha noe å gjøre med at slikt ikke finnes.

For noen som ellers gjerne vil være «media» heller enn gruppeblogg, er det i det hele tatt en pussig innstilling å mislike at man blir omtalt andre steder, men konsekvenstenkning og konsistens er heller ikke noe vi er bortskjemt med fra det holdet. Så vi ser frem til å høre mer om akkurat hva denne overtredelsen av «varemerket» Nyhetsspeilet faktisk skulle overtre.

Når jeg også manuelt lager en tag med «nyhetsspeilet.no» til denne posten (jeg er for dårlig til å lage tagger), så er det hverken med frykt, beven eller noen videre intensjoner om «i næringsvirksomhet» å bruke «Nyhetsspeilet» til å tjene noe som helst. Men selv om jeg hadde, ville jeg nok funnet noe trøst også i at «Nyhetsspeilet» ifølge Patenstyrets register tydeligvis ikke i tråd med kravene er et registrert varemerke. (Ikke finnes de i Brønnøysundregisteret heller.)

Sett sånt.

Vi for vår del er mildere innstilt og har ikke tenkt til å true med hverken vindmøller eller advokater når Nyhetsspeilets software genererer taggen http://www.nyhetsspeilet.no/tag/skepsis/ under deres fantasiflukt om oss.