Det gikk ikke lang tid før noen fant ut at gårsdagens avsløringer i Times burde videreformidles. Og det er ikke noen direkte bombe at Francis Lundh i VG Nett som er førstemann som griper fatt i jukset bak MMR-panikken. Ingressen lyder:

En sjokkstudie som viste en angivelig sammenheng mellom den vanlige barnevaksinen MMR og autisme kan vise seg å være basert på fullstendig oppdiktet informasjon.

Og derfra blir det bare bedre. Han lenker også til riktige artikler, blant annet den gamle VG-artikkelen Vaksineadvarsel var kjøpt og betalt.
Lundh får frem det meste man kan ønske seg i artikkelen: Spredningen i Europa, at skandalen har medført alvorlig skade og dødsfall hos barn og i det hele tatt. Kort, konsist og talende. Gi mannen en øl. To.
Så teller vi ned til neste kvinner ut.
Oppdatering 10.2
I mellomtiden kan vi lese David Aaronovitchs utbrudd i dagens Times – mot anti-vaksinasjonsidioti og uansvarlighet i pressen. Rene ord for pengene. Og følg Goldacres oppdatering om samme – med et innlegg fra Stephen Fry.