Et kostholdsmønster karakterisert ved en høy andel antioksidantrike plantematvarer (frukt, grønnsaker og fullkorn) har en overbevisende sammenheng (pdf) med lavere risiko for bl.a. hjerte- og karsykdommer og kreft. Selv om denne sammenhengen ikke nødvendigvis skyldes antioksidantene i seg selv, har mange en dyp og urokkelig tro på at også kosttilskudd med antioksidanter har tilsvarende helsemessige fordeler.

Denne troen har en viss biologisk plausibilitet i seg. Trolig spiller oksidative kjemiske prosesser (”oksidativt stress”) en rolle i utviklingen av bl.a. åreforkalking, diabetes type-2 og noen former for kreft. Antioksidanter hemmer harskning av fettstoffer, og reduserer celleskader påført av såkalte frie radikaler, som antas å medvirke til aldringsprosesser og mange kroniske sykdommer.

Vitamin E  er et av de mest brukte antioksidanttilskuddene. Flere metaanalyser av kliniske studier har imidlertid ikke funnet at vitamin E-tilskudd fører til verken mindre oksidativt stress eller andre fordeler for forebygging av hjerte- og karsykdommer. Mange vil nok likevel anta at siden det umulig kan være så farlig å prøve – det er jo tross alt bare er et vitamin. Men det har forlengst blitt avdekket en sammenheng mellom vitamin E-tilskudd og økt risiko for bl.a. hjertesvikt og død.

Vitamin E er ikke veldig giftig sammenliknet med andre fettløselige vitaminer (øvre anbefalt daglig dose iht. de nordiske ernæringsanbefalingene er 300 mg fra kosttilskudd), men kan gi økt blødningstendens (relevant for bl.a. folk som bruker blodfortynnende medisiner) og fungere som prooksidant ved høye inntak (når antioksidanter fjerner frie radikaler, blir de selv oksidert og kan dermed skade komponenter i cellene hvis de ikke blir reaktivert av andre antioksidanter (se Bast & Haenen, 2002). Hvorvidt dette faktisk skjer i kroppen er ikke klart).

British Medical Journal publiserte denne uken en metaanalyse over 9 studier av vitamin E og forebygging av slag. Resultatene (fritt tilgjengelig for alle med norsk ip-adresse) bekrefter det mange fryktet – at vitamin E ikke «står for slag».

Det kan til og med bli for mye av det gode.

Fra sammendraget (min utheving):

Vitamin E had no effect on the risk for total stroke (pooled relative risk 0.98 (95% confidence interval 0.91 to 1.05), P=0.53). In contrast, the risk for haemorrhagic stroke was increased (pooled relative risk 1.22 (1.00 to 1.48), P=0.045), while the risk of ischaemic stroke was reduced (pooled relative risk 0.90 (0.82 to 0.99), P=0.02). … In terms of absolute risk, this translates into one additional haemorrhagic stroke for every 1250 individuals taking vitamin E, in contrast to one ischaemic stroke prevented per 476 individuals taking vitamin E.

Conclusion In this meta-analysis, vitamin E increased the risk for haemorrhagic stroke by 22% and reduced the risk of ischaemic stroke by 10%. This differential risk pattern is obscured when looking at total stroke. Given the relatively small risk reduction of ischaemic stroke and the generally more severe outcome of haemorrhagic stroke, indiscriminate widespread use of vitamin E should be cautioned against.

Sammenliknet med ingen behandling bidro vitamin E i denne analysen til 0.6 færre slag, 0.8 flere hjerneslag og 2.1 færre iskemiske slag per 1000 personer. Reduksjonen i risikoen for iskemiske slag var statistisk signifikant, men i praksis uvesentlig i forhold til andre forebyggende virkemidler.

Because the consequences of haemorrhagic stroke in terms of morbidity and mortality are generally more severe than those of ischaemic stroke (42) and high doses of vitamin E supplements may increase all cause mortality,(17) a widespread and medically uncontrolled use of vitamin E should be cautioned.

Denne studien går altså “slag i slag” med tidligere funn, og bekrefter nok en gang at store doser vitamin E ikke hjelper, og kan i verste fall være skadelig. Se bare noen tidligere gjennomganger fra siste tiår:

Use of antioxidant vitamins for the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of randomised trials. (Lancet, 2003)

INTERPRETATION: The lack of a salutary effect was seen consistently for various doses of vitamins in diverse populations. Our results, combined with the lack of mechanistic data for efficacy of vitamin E, do not support the routine use of vitamin E.

Randomized trials of vitamin E in the treatment and prevention of cardiovascular disease. (Archives of Internal Medicine, 2004)

CONCLUSIONS: The ORs and CIs provide strong support for a lack of statistically significant or clinically important effects of vitamin E on cardiovascular disease. The use of agents of proven lack of benefit, especially those easily available over the counter, may contribute to underuse of agents of proven benefit and failure to adopt healthy lifestyles.

Meta-Analysis: High-Dosage Vitamin E Supplementation May Increase All-Cause Mortality (Annals of Internal Medicine, 2005)

Conclusion: High-dosage (≥400 IU/d) vitamin E supplements may increase all-cause mortality and should be avoided.

Effects of Long-term Vitamin E Supplementation on Cardiovascular Events and Cancer (JAMA, 2005)

Conclusion In patients with vascular disease or diabetes mellitus, long-term vitamin E supplementation does not prevent cancer or major cardiovascular events and may increase the risk for heart failure.

Mortality in Randomized Trials of Antioxidant Supplements for Primary and Secondary Prevention (JAMA, 2007)

Conclusions Treatment with beta carotene, vitamin A, and vitamin E may increase mortality. The potential roles of vitamin C and selenium on mortality need further study.

Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases. (Cochrane, 2008)

We found no evidence to support antioxidant supplements for primary or secondary prevention. Vitamin A, beta-carotene, and vitamin E may increase mortality.

Det er ikke usannsynlig at et sunt kosthold og andre gode vaner kan forebygge hjerneslag, men det er altså ingen antydning til at vitamin E som kosttilskudd bidrar med ytterligere fordeler.