Miljøet for kommunikasjon av forskning er forurenset av ideologiske og andre interesser. Naturlig nok. Vi mennesker er motivert av alt mulig annet rart, ikke bare, og ikke først og fremst, av søken etter hva som er sant. Det er ikke mangel på kunnskap om fakta som forklarer uenighet; det er «kulturell kognisjon» som velger fakta og tolkning ved hjelp av (ideologisk) tilhørighetsbasert, motivert tenkning. Det behøver ikke akkurat bidra positivt til et fungerende demokrati.

Dan Kahan, som vi hørte sist om helsekommunikasjon, snakker her først om klimaendringspersepsjon, deretter mer generelt om hvordan hvordan kulturell kognisjon og motivert tenkning påvirker oppfatninger av risiko, og deretter litt om hvordan vi (kanskje) kan fikse det. Med noen veldig slående grafer.