Jeg har for tiden gleden av å være vert for min amerikanske kollega James R. Lewis, forfatter og redaktør av en hærskare bøker om ulike sider ved det nye religiøse landskapet: New Age, UFO-religioner, paganisme, astrologi, scientologi, satanisme, paganisme, dommedagsbevegelser – han har skrevet om alt.

Jim er religionssosiolog, og har en del interesser i retning teori rundt alt det han har studert gjennom årene. Det vi vises i det han skal forelese om hos oss på NTNU (Dragvoll) i dag og i morgen.:

«Charismatic Leadership, Social Implosion, and Violence»
Tid: Mandag d. 27. april 2009 kl. 14.15-16
Rom: D5

«Religion and the Authority of Science»
Tid: Tirsdag d. 28. april 2009 kl. 12.15-14
Rom: D9

De som har anledning bør få det med seg.