Mens jeg har prokrastinert meg videre på en artikkel om konspirasjonstenkningens omfang og korrelater i en religiøs minoritet, har jeg benyttet anledning til å oppdatere bloggrullen litt. Det vil si at gamle feed-adresser er byttet ut med nye, flere avdøde blogger er fjernet, og et par av mine egne bokmerker er lagt inn.

Alt henger sammen her: den første bloggen brukes av Rob Brotherton, Daniel Jolly, Mike Wood og en litt yngre generasjon av (primært) Karen Douglas’ elever og heter Conspiracy Psychology. Innholdet gir seg selv.

Den andre bloggen er Violent Metaphors, en skeptikerblogg som tar for seg stridstema av kjent type, med innretning som i blant preges av at Jennifer Raff, som (primært) står bakom, er biologisk antropolog og arbeider med «the genomes of modern and ancient peoples in order to uncover details of human prehistory». Hvilket absolutt tiltaler meg også, men jeg oppdaget bloggen gjennom serien om «ConspiraSea Cruise. Blant aktørene: litt Andrew Wakefield, litt Leonard Horowitz, litt finansiell sovereign-ønsketenkning og diverse annet. (Cruiset ble også dekket av en noe mindre heldig reporter fra Popular Mechanics.)

Senere har Violent Metaphors også sett litt på Vaxxed og rapportert fra diskusjonen etterpå – med Wakefield tilstede.

Det er med andre ord konspirasjonsteoriene som nok en gang binder ting sammen. Tilfeldig? Neppe.

Hvilket bringer oss til Eric Olivers foredrag under: «Enchanted America». Det er bygget på en undersøkelse som er av de bedre når det gjelder amerikanske samtidsforhold og konspirasjonstenkning. Også når det gjelder helserelaterte teorier. Den viktigste påfølgende artikkelen, Conspiracy Theories and the Paranoid Style(s) of Mass Opinion, har bredere fokus, og dertil mye mer interessant å formidle om både omfang og hva som predikerer hva og hvor sterkt. Det gjelder ikke minst for hva slags religion. Så hva har «fortryllelse» med konspirasjonsteorier å gjøre?