For ikke lenge siden fikk jeg tilsendt en epost der Andrew Wakefield stolt annonserte at Brian Deers artikkel om hans angivelige fusk var beordret fjernet fra Sunday Times hjemmesider inntil granskningen var over.

Ikke helt overraskende syntes uttalelsen dette og andre påstander i brevet og pressemeldingen var bygget på å være noe tynne. Eller snarere direkte misvisende.

Som det fremgikk av teksten fra pressens klagenemd var det nemlig en høflig anmodning om å ikke la teksten ligge ute mens granskningen pågikk, ikke noe pålegg. Hvilket Left Brain/Right Brain kommenterte tidligere i uken. Med behørig påtale av det ikke helt etterettelige i tolkningen Wakefield forsøkte å fremme.

Men Sunday Times hadde fjernet artikkelen. Så det kunne virke som en slags triumf. Problemet var, som Orac kommenterer at det var som del av en «gentleman’s agreement», ikke som resultat av noe påbud.

Og med Wakefields litt for triumferende og lite sannferdige fremferd, ble avisen (og journalisten) provosert. Dermed ble, som Left Brain/Right Brain kunne melde i går kveld, artikkelen til Deer lagt på plass igjen.

Akkurat like krass som før.

Deer har også skrevet et syrlig brev til Wakefields klinikk, Thoughtful House, som sammen med ytterligere eksempler på at Wakefield ikke alltid skyter på blinken er å finne hos Orac.