Kritikere av Hamer og «Den nye medisin» – nå «Den nye germanske medisin» (nei, det er ingen bonus for å gjette hvorfor) – har opprettet en wiki om fenomenet.

Det er lagt opp til å informere på en rekke språk. Så langt er det vel bare den italienske avdelingen som har noe ordentlig informasjon. Men det finnes også et norsk hjørne som venter på å bli tatt i bruk. Det er en oppfordring til dem som måtte ha lyst.