Kort oppsummert for de minst interesserte: For en tid tilbake fant en studie at svært mange mennesker med ME/CFS-diagnose testet positivt på et nytt retrovirus, XMRV, mens de uten i overveldende grad ikke gjorde det. Så ble det testet flere ganger av andre, med andre resultat. I mellomtiden ble det stor entusiasme blant ME-pasienter og en del behandlere. Det hadde kjedeligere sider også: Noen satte igang «behandling» med HIV-medisiner. Ifølge ryktene ikke bare på ME-pasienter, men på barn med autisme, siden enkelte antivaxxere med aksjer i «autisme forårsakes av vaksiner» hoppet på denne hypotesen.

Jeg har ikke fulgt utviklingen i forskningen så nøye etter at stadig flere funn, men ikke alle, antydet at den første studien ikke holdt. Hvilket jo stort sett er tilfelle med nye revolusjonerende funn. Jeg var dermed ikke helt klar over hvor stygt bildet etter hvert ser ut til å ha blitt, både når det gjelder premature og tvilsomme «behandlinger», og når det gjelder forskningstilstanden. Photon in the Darkness gir en klar oppdatering på det siste punktet med et vell av referanser. Bare den kritiske forskningen som er kommet på trykk er nokså drøy i omfang. Andre nullfunn har iblant ikke kommet på trykk fordi “we declined to publish all of them because they are not substantial additions to the literature, just more of the same”.

Hvor ille det står til kan også illustreres på en annen måte. Wall Street Journal forteller at Science, som trykte originalstudien, har bedt forfatterne om å trekke den frivillig:

In the letter to the study authors, Dr. Alberts and Ms. Bradford suggested the paper be withdrawn «in light of the growing number of research papers from independent investigators who have either failed to replicate your original finding that XMRV is associated with chronic fatigue syndrome and/or who have provided evidence that laboratory reagents are widely contaminated with the virus.»

Det vil de ikke gjøre, med begrunnelser som tildels får selv ukyndige til å heve et øyenbryn:

The critical question which remains is not simply whether gammaretroviruses play a role in CFS or cancer but in how many other human diseases?

Det ser ut som ikke bare en avfeining av kritikken, men som en litt for sterk tilbøyelighet til å være forelsket i en hypotese. Nå er det selvsagt lov. Det hender til og med at de som følger sine egne kjæleteorier til døren, på tross av motstand og andres mange negative funn, får rett til slutt. Det er bare fryktelig sjelden. ERV har en syrlig kommentar hos Photon, hvilket ikke er vanskelig å forstå når man ser tidligere avsløringer fra feltet som virker drøye.

ERV har også en tydeligere og mer fyldig oppdatering om noen av de studiene som gjør at Science gjerne ser at den første artikkelen blir trukket tilbake. Det gjelder to nye Science-artikler som står på trykk i dag.

Den første gjenfortelles av ERV kort slik:

Quick summary— Other people looked for XMRV in patients that had previously or were concurrently determined ‘XMRV positive’ by the WPI and their commercial branch, VIPDx. None of these ‘XMRV positive’ individuals were actually XMRV positive in a lab that controlled for contamination.

Det ser ikke helt bra ut. Den andre er verre for idiothypotesen om at XMRV skulle være årsak til autisme via vaksiner:

That is the incredible study that Pathaks group was able to do at the NCI with XMRV.

We have got a cell line in the lab– 22Rv1. This is a prostate cancer cell line absolutely loaded with XMRV proviruses (>10/cell). The question is, which came first? Did XMRV cause the prostate cancer, and we were just able to detect it in 2006? Or did XMRV come into the picture long after cancer, and is just a laboratory artifact?

Quick summary— XMRV is a laboratory artifact. It didnt exist until 1993-1996

Hvilket vel er grunnen til den krasse kritikken av svaret fra Mikovits på Sciences forsøk på å få dem til å trekke studien, ikke minst antydningene om at vi her kunne ha årsaker til en rekke sykdommer:

Ignoring all the hurdles an accidental virus would have to clear to get from our labs, literally into the general population, and all the hurdles of zoonotic transmission, XMRV cannot be The Cause of the illnesses Judy Mikovits is attributing it to, unless we invoke time travel as a very real possibility.

Det er ikke sikkert kritikken holder heller. Og det er selvsagt også spørsmål om hvor langt kritikken holder om den gjør det. Men om det så lite lovende ut for XMRV-hypotesen om ME i fjor, ser det tydeligvis direkte stygt ut nå. Det gjør det tydeligvis også for sammenhengen med prostatakreft. Autismeteorien hadde strengt tatt aldri noe håp. Likevel er det altså satt i gang enda flere «behandlingstiltak» på et stadium som etter hva jeg forstår knapt nok kan kalles prematurt. Og selv om vi ikke vet sikkert, bør det være verdt å ta i betraktning både for desperate mennesker som søker etter bedring og dem som fryktelig gjerne vil tro at de kan gi den.

Du kan lese mer om det siste hos bl.a. Medical News Today og et Google News søk på ‘XMRV’ og ‘Science’ kan fort fylle dagens lesning.