Da var kornsirkelssesongen i gang igjen. Det er ikke mange årene siden det ble «klaget» over nedgangen i antall sirkler etter at én av de mer aktive vandret heden, men allerede den gang kunne insidere fortelle at I have noticed a lot of trial runs which suggests that new teams are coming through. It’s not […]

Da var kornsirkelssesongen i gang igjen. Det er ikke mange årene siden det ble «klaget» over nedgangen i antall sirkler etter at én av de mer aktive vandret heden, men allerede den gang kunne insidere fortelle at

I have noticed a lot of trial runs which suggests that new teams are coming through. It’s not the end of crop circles because it’s still a lovely way to spend an evening and these artists are going much further than Damien Hirst because their work is treated like a religion.’

Ganske riktig – året etter var artisteriet godt i gang, med nye varianter. I 2008 ser det ut til at den religiøse turismen rundt fenomenet blomstrer godt, og noen norske slike vitner om at det skjer mer enn nok til å holde entusiasmen i live.

Jeg for min del er like imponert over den som kan lage tilsvarende i sand, og synes man like gjerne kan ære artisten. Men hver sin smak.

I en helt annen retning har Skeptical Inquirer nye artikler på nett, blant annet med Harriet Halls kritiske blikk på Gary Schwartz. Hennes medblogger på Science-Based Medicine, Mark Crislip, har kastet et blikk på komparativt studium av slankedietter (som vår ærede host har tatt mer dagsaktuelt).